Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2015

xagga
20:42

 naukowcy odkryli, że świat składa się z neutronów, protonów i elektronów. zapomnieli wspomnieć o kretynach.

Reposted bymartulla martulla

March 16 2015

xagga
19:15
Kurwa mać, no to jeszcze tego by brakowało, żebym ja nienormalna była.
— "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viasmutnazupa smutnazupa

March 08 2015

xagga
19:16
9091 f964
Reposted fromakward akward viaoreli oreli
xagga
19:15
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek vialeniwieec leniwieec
xagga
19:13
Bycie szczerym może nie da Ci zbyt wielu przyjaciół, ale zawsze da Ci tych właściwych.
— John Lennon
Reposted fromSandria Sandria vialeniwieec leniwieec
xagga
19:12
7010 9387 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialeniwieec leniwieec
xagga
19:10
8647 a5bc 500
Reposted fromsz4kal sz4kal vialeniwieec leniwieec
xagga
19:07
Ja składam się z części niespójnych, przeczących sobie nawzajem. Jedna mówi chce stąd wyjść druga mówi ja zostaje.
— Fisz-polepiony
xagga
19:06
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
xagga
13:55
1611 6f43
Reposted byJessicaaorelileniwieecskaryfikaacjaduszy
xagga
11:25
Play fullscreen
"Przysięgasz miłość aż po śmierć"

March 04 2015

xagga
14:22
xagga
14:22
3986 83ba 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDeda Deda
xagga
14:13
3945 926c
Reposted fromcalifornia-love california-love viaDeda Deda
xagga
14:10
nie mamy skrzydeł by latać, a mimo tego to nasz cel
— Miuosh - Nie mamy skrzydeł

March 02 2015

xagga
18:52
Proszę nie mów mi
Jak mam żyć
Sam wybiorę co najlepsze dla mnie
Daj mi sobą być
I przed siebie iść
Nie twój interes ile razy upadnę
— Haryjson Joint & Kapczak - Sobą być
xagga
18:49
3879 0c40
Reposted fromidjet idjet viaseaweed seaweed

March 01 2015

xagga
14:08
2612 91b1 500
xagga
14:07
2052 c1d6
xagga
14:06
1515 1ef5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl